Aangescherpte verificatieprocedure

Voorheen was de procedure om bij het uitbellen van een (alarm)melding zo snel mogelijk naar een code/wachtwoord te vragen. Nu is de procedure om – na gemeld te hebben wie wij zijn en over welk adres we bellen – direct naar een code/wachtwoord te vragen. Heeft u geen (juiste) code/wachtwoord? Dan ronden wij het gesprek af en bellen we de volgende persoon op de bellijst.

Waarom aangescherpt?

Wij hebben de procedure aangescherpt om te voorkomen dat klantinformatie onbedoeld aan een verkeerd persoon wordt doorgegeven. Door eerst een verificatie uit te voeren weten wij zeker dat we de juiste persoon aan de telefoon hebben.

Ook versnellen wij op deze manier het doorgeven van een (alarm)melding. We weten nu namelijk direct of we het gesprek kunnen voortzetten of dat we het gesprek moeten afronden en de volgende contactpersoon moeten bellen.

Twijfels

Mocht u de situatie verdacht vinden en twijfelen of u daadwerkelijk ons aan de telefoon heeft, dan raden wij aan om de verbinding te verbreken en ons direct terug te bellen op telefoonnummer 0475-393939.