Protocol overvalalarmen

De politie heeft het protocol overvalalarmen per 1 juli 2021 gewijzigd. De wijziging houdt in dat Particuliere Alarmcentrales (PAC’s) ook overvalalarmen eerst moeten verifiëren voordat de politie aangestuurd mag worden. Alleen na verificatie komt de politie met spoed ter plaatse.

Door deze wijziging is onze procedure met betrekking tot overvalalarmen ook gewijzigd. In geval van een niet geverifieerd overvalalarm bellen wij het contranummer en dus niet meer direct de politie. Heeft u nog geen contranummer opgegeven? Dan adviseren wij u om dit zo snel mogelijk te doen.

Waarom is het protocol overvalarmen gewijzigd?

Reden voor de wijziging is het hoge aantal loze overvalalarmen. Cijfers tonen aan dat 99% van de overvalalarmen achteraf loos blijken te zijn.

Wat houdt verifiëren in?

Verifiëren houdt in dat eerst duidelijk moet worden of het om een echt alarm gaat voordat de politie aangestuurd mag worden.

Hoe kan een overvalalarm worden geverifieerd?

Het verifiëren van een overvalalarm kan op twee manieren: door middel van technische verificatie of persoonlijke verificatie.

Technische verificatie:

  • Camera’s (op camerabeelden is te zien dat er een overval plaatsvindt).
  • Inluisterapparatuur (via bijv. een ingebouwde microfoon is te horen dat er een overval plaatsvindt).
  • De activatie van meerdere overvalknoppen mits deze door verschillende personen worden ingedrukt (bijv. door meerdere caissières).

Persoonlijke verificatie:

  • Een persoon ter plaatse (bijv. een medewerker of een beveiliger) ziet dat er een overval plaatsvindt.

Welke vorm van verificatie is het beste?

De politie en wij geven de voorkeur aan technische verificatie via camera’s, ook wel videoverificatie genoemd. Bij een overvalalarm telt iedere seconde en zowel wij als de politie zijn van mening dat videoverificatie de snelste manier is om een alarm te verifiëren.

Onze meldkamersoftware maakt het mogelijk om in geval van een alarm automatisch camerabeelden te openen. Binnen enkele seconden kunnen we zien of er iets aan de hand is. Daarnaast kunnen we de beelden live met de politie delen (LiveView) waardoor de politie een beter beeld van de situatie heeft.

Wat als technische verificatie niet mogelijk is?

Als technische verificatie niet mogelijk is moet er persoonlijke verificatie plaatsvinden. Concreet betekent dit dat wij zullen bellen naar het contranummer om te verifiëren of er iets aan de hand is. De persoon die de telefoon opneemt voert dan de persoonlijke verificatie uit.

Wat is een contranummer?

Dit is een telefoonnummer van een telefoon in het pand, bijvoorbeeld van een alarmtelefoon. Let op: de nadruk ligt op de woorden “in het pand”. Dit mag dus niet een telefoon zijn die iemand uit het pand meeneemt naar huis of die doorgeschakeld staat naar iemand die niet in het pand is. Dit kan wel het vaste telefoonnummer zijn mits we niet eerst een keuzemenu moeten doorlopen voordat we iemand aan de telefoon krijgen.

Als wij een overvalalarm ontvangen en er zijn geen camera’s en/of inluisterapparatuur beschikbaar, dan moet er zo snel mogelijk een persoonlijke verificatie plaatsvinden. Het is daarom belangrijk dat het contranummer binnen 30 seconden opgenomen wordt door iemand ter plaatse. Deze persoon moet zo snel mogelijk kunnen aangeven of er een overval gaande is of dat het om een loos alarm gaat.

Wat als niemand de telefoon opneemt?

Als niemand de telefoon opneemt en technische verificatie ook niet mogelijk is, bellen wij alsnog de politie. Maar de politie zal niet met de hoogste prioriteit reageren.

Wat als iemand onder dwang de telefoon opneemt?

Als de persoon die de telefoon opneemt onder dwang staat, is het belangrijk dat hij/zij de dwangcode opnoemt. Is er nog geen dwangcode afgesproken met ons? Dan adviseren wij u om dit zo snel mogelijk te doen.

Een dwangcode is een code/wachtwoord die alleen in geval van een overval/dwangsituatie wordt opgenoemd. Zo kan de persoon die de telefoon heeft opgenomen ons laten weten dat hij/zij onder dwang staat zonder de overvaller te alarmeren. Wij zullen dan doen alsof er niets aan de hand is en het gesprek netjes afronden om vervolgens direct de politie aan te sturen.

Is een contranummer nodig als er camera’s en/of inluisterapparatuur zijn aangesloten?

Ja, ook als er camera’s en/of inluisterapparatuur op onze meldkamer zijn aangesloten hebben wij een contranummer nodig. Als om welke reden dan ook de camera’s en/of inluisterapparatuur niet werken, zal alsnog persoonlijke verificatie moeten plaatsvinden.

Wat als via camera’s en/of inluisterapparatuur niets bijzonders waargenomen wordt?

Ook als wij via camera’s en/of inluisterapparatuur geen bijzonderheden waarnemen, bellen wij het contranummer. De camerabeelden en/of audiofragmenten geven ons geen reden om de politie aan te sturen maar het is wel belangrijk dat iemand ter plaatse nagaat waarom het overvalalarm is geactiveerd.

Hoe geef ik een contranummer en dwangcode op?

Het contranummer (en eventueel de dwangcode) kunt u opgeven via het mededelingsformulier. Ook kunt u een e-mail sturen o.v.v. van uw code/wachtwoord naar [email protected].

Waar is meer informatie te vinden?

Meer informatie over de wijziging kunt u vinden op de website van de politie.