Track & Trace

Track & Trace

Op basis van de eisen en wensen van u als klant en/of verzekeraar kan Alarm Meldnet, als NCP erkend Borg Particuliere alarmcentrale, op afstand waken over personen en uw roerende eigendommen.

In overleg met u zal er een actiepatroon opgesteld worden, waarin vastgelegd wordt hoe u wenst dat er gehandeld wordt bij een melding. Met Track & Trace wordt u in de gelegenheid gesteld om vermiste zaken en personen op te sporen en gericht actie te ondernemen.

Track & Trace van Alarm Meldnet is er voor zowel zakelijke als particulieren klanten. Bouwbedrijven, transportbedrijven en natuurlijke personen die grote investeringen gedaan hebben in kapitaal intensieve roerende goederen zoals (graaf) machines, exclusieve auto’s, boten of containers zijn slechts enkele voorbeelden. Om deze zo optimaal mogelijk te beveiligen kan er gebruik gemaakt worden van Track & Trace systemen zodat vermiste objecten en/of personen opgespoord kunnen worden.

Track & Trace kan echter ook ingezet worden om personen te beveiligen door middel van zogeheten ‘lone worker’ systemen. Medewerkers die werkzaamheden uit dienen te voeren op gevaarlijke en afgelegen locaties of te maken kunnen hebben met agressiviteit, kunnen om extra assistentie vragen. Middels een lone worker systeem stelt u en/of uw medewerker een van onze centralisten in de gelegenheid om op afstand in contact te komen en indien nodig actie te ondernemen.

Ook bij Track & Trace kan Live View toegepast worden. De kaart die aan de centralist getoond wordt met de GPS locatie kan in geval van calamiteiten direct doorgestuurd worden naar de politie zodat ook de politie precies kan zien waar het object en/of de persoon zich bevindt en waar deze zich naartoe beweegt.

De voordelen van Track & Trace zijn:

 • Beveiligen en opsporen van uw eigendommen
 • Grensoverschrijdend
 • Bieden van een veilige werkomgeving

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Track & Trace van Alarm Meldnet voor uw eigendommen en of medewerkers? Neem dan snel contact met ons op.

SoloProtect

Een definitie van een alleenwerker is ‘een persoon die arbeid verricht zonder dat in de onmiddelijke omgeving een tweede persoon aanwezig is die hem of haar kan zien en horen en in buitengewone situaties kan ingrijpen’. Er zijn alleenwerkers die altijd alleen werken en er zijn alleenwerkers die soms alleen werken. Maar ook iemand die met mensen werkt kan gezien worden als alleenwerker vanwege de afwezigheid van een collega of leidinggevende.

Een alleenwerker heeft met verschillende risico’s te maken. Denk bijvoorbeeld aan iemand die valt van een ladder zonder een collega in de buurt of aan een BOA die te maken krijgt met verbaal geweld (of erger) bij het uitschrijven van een bekeuring.

Het alleenwerken raakt medewerkers op ieder niveau van een bedrijf of organisatie. SoloProtect biedt een voor u passende en eenvoudige manier om uw alleenwerkers beter te beschermen en voor te lichten en betrekt hierbij uw alleenwerkers, de leidinggevenden en andere belanghebbenden zoals de politie. De Identicom, die in verbinding staat met de alarmcentrale, biedt een betrouwbare ondersteuning mocht uw personeel in een bedreigende situatie terecht komen.

Denk aan de voordelen van het maken van geluidsopnamen als bewijs van mondelinge agressie of de melding in geval van een incident waarbij uw medewerker ten val is gekomen.

track & trace afbeelding

De SoloProtect-dienst omvat:

 • Gebruik van de Identicom
 • Uw Identicom is qua functionaliteit aanpasbaar aan uw wensen
 • Alarmcentrale die altijd bereikbaar is (24/7/365)
 • GPS-locatie (niet op alle modellen)
 • Een camera (niet op alle modellen)
 • Man Down-functionaliteit
 • Training voor de gebruikers
 • Klantenservice
 • Maandelijkse rapportage
 • Management Informatie via internet

De Identicom® is het toonaangevende hulpmiddel voor het verminderen van de risico’s en het verbeteren van de veiligheid van het alleen werken. Veel verschillende soorten alleenwerkers gebruiken de Identicom.

Het unieke design in de vorm van een identiteitskaart maakt het gebruik gemakkelijk en discreet. Met de Identicom en de SoloProtect-dienst staat uw werknemer 24 uur per dag, 7 dagen per week, in direct contact met de alarmcentrale voor het geval hulp nodig is.

Met één druk op de knop kan de medewerker van de alarmcentrale meeluisteren, geluidsopnames maken (wat als bewijs kan dienen in een mogelijke gerechtelijke procedure) en hulp inschakelen.

Enkele pluspunten van de Identicom zijn:

 • Een gerust en veilig gevoel voor uw werknemer
 • Ondersteunt de werkgever met de zorgplicht voor de medewerkers
 • Het design is discreet en geeft uw medewerker een veilig gevoel bij het gebruik
 • Er zijn verschillende mogelijkheden de Identicom te dragen (incl accessoires)
 • Tijdens het gebruik van de alarmknoppen op de Identicom houdt de medewerker volledige aandacht voor de situatie
 • De mogelijkheid om geluidsopnames en video-bewijs te verzamelen
 • Twee-weg audio in het geval de medewerker is gestruikeld of gevallen
 • Bepaling van de locatie van de gebruiker (GPS en oranje alarm)

Wat is een alleenwerker?
Een alleenwerker is een persoon die arbeid verricht zonder dat in de onmiddellijke omgeving een tweede persoon aanwezig is die hem of haar kan zien en horen en in buitengewone situaties kan ingrijpen. Alleenwerkers komen voor in bijna ieder bedrijf of organisatie voor, denk maar eens aan gezondheidszorg, woningcorporaties, overheid, detailhandel, transport en de financiële dienstverlening.

Welke risico’s zijn er voor mensen die alleen werken in Nederland?
Denk bijvoorbeeld aan iemand die van een ladder valt zonder een collega in de buurt of aan een parkeerwacht die te maken krijgt met verbaal of zelfs fysiek geweld.

Wat is de Identicom?
De Identicom® is een persoonlijk alarm in een discrete vorm: een houder van een identiteitskaart. Maar in de Identicom zit allerlei technologie, zoals GSM, GPS en bewegingsdetectie. Met één druk op de knop door de gebruiker kan een medewerker van de alarmcentrale meeluisteren, geluidsopnames maken en hulp inschakelen. Maar ook wanneer een medewerker valt of struikelt slaat de Identicom alarm. Er zijn wereldwijd meer dan 125.000 Identicoms in omloop.

Wat is SoloProject?
Op momenten waarin elke seconde telt werkt SoloProtect aan de veiligheid van alleenwerkers. SoloProtect is de dienst waarbij de Identicom 24 uur per dag 7 dagen per week alarm kan slaan voor de gebruiker. SoloProtect biedt training voor de gebruikers, maar ook maandelijkse gebruiksrapportages voor de werkgever.

Waarom is het goed om werknemers die alleen werken extra beschermen?
Een werkgever heeft een zorgplicht voor het personeel. Wanneer de werkgever die plicht verzuimd en er gebeurt iets, dan kan de werknemer de werkgever aansprakelijk stellen. Een werkgever is verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie op te stellen, daarin dient aandacht te zijn voor alleenwerkers. Daarnaast loopt een werknemer die alleen werkt grotere risico’s dan een reguliere werknemer. Een werknemer die onwel wordt en alleen werkt verliest kostbare seconden zonder SoloProtect.

Waarom kiezen voor SoloProtect?
SoloProtect biedt een uitgebreide dienst met gebruik van de Identicom, uw Identicom is aanpasbaar aan uw wensen, de alarmcentrale is altijd bereikbaar, inclusief SIM-kaart, GPS-functionaliteit, camera (niet op alle modellen), alarm bij een valpartij, klantenservice, maandelijkse rapportage en management informatie via internet.

Hebben jullie een klantenservice?
De klantenservice van SoloProtect is tijdens kantooruren beschikbaar en neemt de tijd om vragen van gebruikers en werkgevers te beantwoorden. Daarnaast verzorgt klantenservice alle mutaties van gebruikers en stemt de opvolging in alarmsituaties af met de klant.

Is het gebruik van de Identicom moeilijk?
De Identicom is gemakkelijk in het gebruik. Tijdens een alarm houdt je altijd oogcontact met een mogelijke aanvaller. Daarnaast geven we training over het gebruik en de mogelijkheden van de Identicom.

Moet ik per alarm betalen?
SoloProtect is een dienst met een vast maandbedrag. Dit betekent dat al het gebruik (veel of weinig) inclusief is. Of u nu één keer per week of 10 keer per dag de alarmcentrale wilt oproepen: het zit allemaal in het maandbedrag.

Voor meer informatie kijk op www.soloprotect.com/nl