Alarmprocedures

Op deze pagina vindt u onze standaard alarmprocedures. U bent echter altijd vrij om afwijkende procedures met ons afspreken. Wilt u bijvoorbeeld in geval van een (bepaald) technisch alarm een e-mail ontvangen in plaats van een telefoontje? Of wilt u dat we bepaalde meldingen alleen tussen bepaalde tijdstippen uitbellen? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar [email protected] (onder vermelding van uw code/wachtwoord) of door het mededelingsformulier in te vullen.

Persoonlijk contact

Persoonlijk contact vinden wij belangrijk en daarom wordt iedere belactie altijd door een centralist uitgevoerd. Wij maken geen gebruik van een spraakcomputer.

Alarmverificatie

U zult in de procedures een verschil zien tussen een geverifieerd alarm en een niet geverifieerd alarm. Wij zijn verplicht om alarmmeldingen te verifiëren voordat wij deze mogen doorgeven aan hulpdiensten. Alarmverificatie is mogelijk door middel van:

  • menselijke waarneming
  • beeldoverdracht (camera’s);
  • inluisteren;
  • meerdere zones in alarm.

Sleutelhouders

Wij adviseren om minimaal drie sleutelhouders op te geven die beschikken over:

  • een sleutel van het beveiligde risicoadres;
  • een code/wachtwoord voor de meldkamer;
  • een code en/of druppel om het alarmsysteem te bedienen.

Daarnaast is het voor hulpdiensten (politie, brandweer e.d.) van belang dat een sleutelhouder binnen 15 minuten aanwezig kan zijn op het beveiligd risicoadres.

Bewakingsdienst

U kunt er ook voor kiezen om een bewakingsdienst als sleutelhouder op te geven. Daarbij is het wel belangrijk om rekening te houden met het volgende: als wij een bewakingsdienst toevoegen aan de bellijst dan staat deze automatisch bovenaan (na het eventuele telefoonnummer van het risicoadres). Als u wilt dat de bewakingsdienst als laatste wordt gebeld of alleen tussen bepaalde tijdstippen, geef dit alstublieft bij ons aan.

Overzicht (alarm)meldingen:

Brand

Bij een geverifieerd brandalarm nemen wij direct contact op met de brandweer. Daarna bellen wij naar het risicoadres en de sleutelhouder(s).

Bij een niet geverifieerd brandalarm bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s). Bij geen gehoor van de sleutelhouders nemen wij contact op met de brandweer om te overleggen. De brandweer bepaalt dan of zij ter plaatse gaan of niet.

Overval

Bij een geverifieerd overvalalarm nemen wij direct contact op met de politie.

Bij een niet geverifieerd overvalalarm bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de politie. De politie zal echter niet met de hoogste prioriteit reageren.

Inbraak

In tegenstelling tot een aantal andere alarmcentrales bellen wij een inbraakalarm altijd uit; ook als het alarmsysteem direct na het alarm wordt uitgeschakeld. Wij willen er 100% zeker van zijn dat alles in orde is.

Bij een geverifieerd inbraakalarm zonder uitschakeling nemen wij direct contact op met de politie. Daarna bellen wij naar het risicoadres en de sleutelhouder(s).

Bij een geverifieerd inbraakalarm mét uitschakeling en bij een niet geverifieerd inbraakalarm, bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Als de telefoon van het pand wordt opgenomen door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord en wij geen sleutelhouder kunnen bereiken, nemen wij contact op met de politie.

Hulpoproep (Paniek / Medisch)

Bij een hulpoproep bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s). Bij geen gehoor van de sleutelhouders nemen wij contact op met de politie om te overleggen. De politie bepaalt dan of zij ter plaatse gaan of niet.

Sabotage

Bij een sabotage alarm bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Een sabotage alarm in combinatie met en ander prioriteitsalarm, zoals een inbraak- of brandalarm, is een geverifieerd alarm. In dit geval nemen wij direct contact op met de politie/brandweer. Daarna bellen wij naar het risicoadres en de sleutelhouder(s).

Uitloopfout

Bij een uitloopfout bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Wij zullen geen actie nemen als een uitloopfout direct gevolgd wordt door een correcte inschakeling van het desbetreffend gebied. Omdat het systeem alsnog correct is ingeschakeld willen wij klanten niet onnodig storen.

Storing brandmeldcentrale

Bij een storing brandmeldcentrale bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Uitval verbinding(en) (AL2 / DP3 / DP4)

Bij een wegval van zowel de primaire als de back-up verbinding nemen wij direct actie.

Bij een enkele verbindingswegval nemen wij alleen tussen 09:00 uur en 22:00 uur actie. We gunnen iedereen een goede nachtrust en vinden het daarom niet noodzakelijk om buiten bovengenoemde tijdstippen iemand te storen voor deze melding. Bij een enkele verbindingswegval is er namelijk altijd nog één andere verbinding intact en is er dus gewoon nog verbinding met de meldkamer. Als de verbinding tussen 22:00 uur en 09:00 uur uitvalt, dan zetten wij de melding tot na 09:00 uur in de wacht en nemen wij na 09:00 uur actie (indien de verbinding niet al is hersteld).

In beide gevallen bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Testmelding niet ontvangen

Op het aanmeldformulier kunt u aangeven wanneer u op de hoogte gesteld wilt worden van het uitblijven van de testmelding, namelijk direct of de volgende morgen. Als u geen keuze maakt, dan houden wij onderstaande (standaard) procedure aan.

Bij het uitblijven van de 24 uurs testmelding nemen wij bij zakelijke klanten direct actie, bij particuliere klanten nemen wij alleen tussen 09:00 uur en 22:00 uur actie. Als bij laatstgenoemde de testmelding tussen 22:00 uur en 09:00 uur is uitgebleven, dan zetten wij de melding tot na 09:00 uur in de wacht en nemen wij na 09:00 uur actie.

In beide gevallen bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Zender accu storing (batterij bijna leeg)

Bij een zender accu storing nemen wij alleen tussen 09:00 uur en 22:00 uur actie. Buiten deze tijdstippen zetten wij de melding in de wacht tot na 09:00 uur en nemen wij na 09:00 uur actie.

Wij bellen eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Uitval van een component

Bij een uitval van een component bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Wij zullen geen actie nemen als de uitval binnen 3 minuten is hersteld.

Systeem accu storing

Bij een systeem accu storing nemen wij alleen tussen 09:00 uur en 22:00 uur actie. Buiten deze tijdstippen zetten wij de melding in de wacht tot na 09:00 uur en nemen wij na 09:00 uur actie.
Als deze melding in combinatie met een 220V uitval is ontvangen, nemen wij direct actie.

In beide gevallen bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

220V uitval

Bij een 220V uitval bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Wij wachten een 220V uitval altijd 15 minuten af. Als deze binnen 15 minuten is hersteld, nemen wij geen actie.

Indien de 220V uitval een gevolg is van een regionale stroomstoring, zullen wij geen actie nemen en de stroomstoring en herstelmelding afwachten. Als de regionale stroomstoring is opgelost maar wij nog geen herstelmelding van de 220V uitval hebben ontvangen, zullen wij alsnog actie nemen.

Mislukte inschakeling

Bij een mislukte inschakeling bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Wij zullen geen actie nemen als een mislukte inschakeling direct gevolgd wordt door een correcte inschakeling van het desbetreffend gebied. Omdat het systeem alsnog correct is ingeschakeld willen wij klanten niet onnodig storen.

Nog niet ingeschakeld

Bij klanten die een schakelrooster hebben en bij wie het alarmsysteem op de afgesproken tijd nog niet ingeschakeld staat bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Als wij tijdens het bellen alsnog een correcte inschakeling van het desbetreffend gebied ontvangen, zullen wij onze belactie staken en de melding afmelden.

Uitschakeling buiten het rooster

Bij een uitschakeling buiten het rooster bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Uitschakeling onder dwang

Bij een uitschakeling onder dwang volgen wij dezelfde procedure als bij een overvalalarm.